Haluamme olla hyvä työnantaja

Meillä jokaisella työntekijällä on oma nimetty esimiehensä, johon työntekijä voi olla yhteydessä askarruttavien aiheiden tiimoilta. Olemme työntekijän puolella: noudatamme lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia. Meidän kauttamme sinun on mahdollista kokeilla eri alojen työtehtäviä, kun etsit omaa uraasi. Meillä voit itse valita, koska työskentelet. Näin pystyt sovittamaan yhteen työn, opinnot, vapaa-ajan, yrittäjyyden, perhe-elämän tai minkä tahansa elämäntilanteen.

Tätä on WeCare

Työntekijänämme lupaamme sinulle nämä asiat:

  • mahdollisuuden kehityskeskusteluihin,
  • mahdollisimman turvallisen ja terveellisen työympäristön, sillä huolehdimme tarkkaan työturvallisuusasioista ja -perehdytyksestä sekä selvitämme työpaikkakohtaiset altisteet ja hoidamme näihin liittyvät terveystarkastukset,
  • nimetyn esimiehen PSG:n toimistolta, jonka tunnet ja jolle voi soittaa tilanteessa kuin tilanteessa sekä
  • reilun työpaikan, sillä pidämme aina työntekijöiden puolia, jotta lait, asetukset ja TES-määräykset toteutuvat.

Mitä haluaisimme luvata vuoden 2018 aikana, eli minkä parissa työskentelemme parhaillaan:

  • verkkokoulutukset työntekijöidemme osaamisen kehittämiseksi.

Entä työskentely PSG:n toimistolla? Me huolehdimme omasta WeCarestamme näin:

  • huomioimalla työkaverimme, alaisemme ja esimiehemme kysymällä, mitä kuuluu,
  • pitämällä kiinni matalasta hierarkiasta ja avoimesta työilmapiiristä sekä
  • vaikuttamalla omaan työhömme niin, että voimme yhdistää työn, perheen ja vapaa-ajan.