Personalhuset Staffing Group käyttää Turvallinenyritys.fi-palvelua

Työturvallisuus on meille erittäin tärkeä asia. Keskustelemme työturvallisuudesta jo perehdytysvaiheessa uusien työntekijöidemme kanssa ja haluamme pitää turvallisuusteeman esillä koko työsuhteen ajan.

Me Personalhuset Staffing Groupissa käytämme Turvallinenyritys.fi-palvelua. Palvelun kautta ilmoitat turvallisuushavainnot ja läheltä piti -tilanteet nopeasti, alle minuutissa. Saat automaattisesti tiedon sähköpostiisi, kun havaintosi on siirretty käsiteltäväksi ja mahdolliset puutteet korjattu.

Turvallisuushavaintojen kerääminen vähentää tutkitusti vahinkoja ja tapaturmia, sillä yhtä vakavaa työtapaturmaa kohden sattuu keskimäärin 600 läheltä piti -tilannetta. Ilmoittamalla havainnoistasi voit estää tapaturmia ja materiaalivahinkoja tehokkaasti.

Havaintojen ilmoittaminen on paitsi tärkeää, myös lain vaatimus. Työturvallisuuslain mukaisesti työntekijöiden on viipymättä ilmoitettava työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

Pidetään kaikki yhdessä huoli työturvallisuudesta!

Tutustu aiheeseen tarkemmin täällä!